Stipelnews

Joulz heeft een eigen ‘bedrijfsschool’, het Kennis- en Ervaringsinstituut (KEI) om technisch personeel te scholen. Danny Ouwendijk, manager KEI, stond aan de wieg van deze school, die nu zes jaar bestaat. In die zes jaar heeft KEI een geheel eigen visie op het gebied van leren en opleiden ontwikkeld.

Veiligheid

De reden om een bedrijfsschool te beginnen is volgens Danny om grip te houden op de inhoud van technische opleidingen. “Veiligheid vinden wij heel belangrijk, en we zagen dat de technische opleidingen van een ROC niet voldoende aansloten op onze behoefte. We hebben gekozen voor een samenwerkingsvorm, de theorie kan prima via het ROC, maar de praktijk leer je echt bij ons.”

Veranderingen
Danny zit ook dichter bij het vuur als het gaat om bijblijven op het gebied van technische ontwikkelingen. “Zodra er iets verandert op het gebied van technologie, dan passen we onze opleidingen hierop aan. Denk alleen maar eens aan de groei van zonnepanelen, waardoor energie terug geleverd wordt aan net. Alleen afschakelen is dan niet meer voldoende. En de veranderingen volgen elkaar in een rap tempo op.”

Hoeveelheid kennis
Dat betekent ook wat voor de monteurs, die overal van op de hoogte moeten zijn. “Het wordt inderdaad allemaal heel veel. We hebben te maken met 60 jaar oude netten en hypermoderne technische toepassingen. Daarbij komt dat ik ook nog eens twee type cursisten zie. De ene groep zit graag in de schoolbanken, en de andere kijkt ’s avonds liever via een tablet naar een instructievideo.”

Mix
Hij heeft goede resultaten geboekt met het aanbieden van lesstof in de vorm van een animatie en een bijbehorende toets. “Ik geloof niet dat je in dit vak uitsluitend met parate kennis hoeft te werken. Als je iets leert en je werkt er vervolgens niet mee in de praktijk, dan vergeet je het net zo snel weer. Dat is zonde. Ik kijk veel meer naar een mix. Sommige informatie kun je best opzoeken voordat je er mee aan de slag gaat.”

Het moet natuurlijk niet zo zijn dat het opzoeken ten koste gaat van bijvoorbeeld de tijd waarin een storing wordt opgelost. De bedrijfs- school van Joulz loopt wel voorop in het vinden van nieuwe opleidings- vormen. “Gelukkig zien we dat onze werkwijze ook overgenomen wordt door anderen. De animaties voor de nieuwe BEI en VIAG zijn daar voorbeelden van.”

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search