Logo Ziggo en K&T

Dock68 zal voor Ziggo een pilot voorbereiden om deze manier van leren uit te proberen en te evalueren voor verder gebruik. Dock68 zal dat doen voor de Call Center Agents in opdracht van het O&O fonds Kabel en Telecom

Medewerkers die een training hebben gehad over WiFi moeten hun kennis op peil houden en daarvoor wil men Drillster gaan inzetten.

Dock68 zal de vragen, antwoorden, toelichting en feedback van de adaptieve leeroefeningen (we noemen deze Drills) zo inrichten, dat ook zonder lesmateriaal met alleen de Drills de kennis op peil gehouden kan worden.

Een Drill heeft als doel om te leren: vragen worden gesteld, feedback wordt getoond en afhankelijk van de leerhistorie van de cursist worden vragen slim herhaald.

 

Als onderdelen van de lesstof veranderen, dan kunnen bestaande drills aangepast worden. Drillster herrekent per cursist de score (%). De cursist ontvangt een notificatie waarmee hij of zij naar de oefening teruggaat om de nieuwe kennis te ontwikkelen, maar ook om te verifiëren of de bestaande, onveranderde onderdelen van de lesstof nog steeds beheerst worden.

Dock68 zal de app inrichten voor Ziggo. Tevens testen en uitzetten van de pilot binnen de Ziggo organisatie. Na de pilot zal evaluatie plaatsvinden en zal het vervolg bepaald worden.

Klant

O&O fonds van de Kabel en Telecom bedrijven

Drillster is een effectieve manier van leren voor zowel het opbouwen van kennis als het onderhouden van kennis.

Start typing and press Enter to search