Blei_Web_Home

Betrokken geweest bij de oprichting van de stichting BLEI, (Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek). Namens het O&O fonds van de netwerken bedrijven 1 van de initiatiefnemers om te komen tot universeel lesmateriaal voor de opleidingen welke nodig zijn in de Infratechniek. Van monteur tot technicus/uitvoerder in de disciplines Water, Warmte, gas en elektra.

Persbericht.

Uniforme leermiddelen voor infratechniek in Nederland

Om de gezamenlijke ambitie te verwezenlijken is op 23 december 2014 door de eigenaren van de huidige leermiddelen en de stichting Warmtenetwerk de Stichting BLEI opgericht. BLEI staat voor Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek. De opgerichte stichting streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te kunnen bieden. 

Eigenaren van de huidige leermiddelen in de Infratechniek (GOA leidingtechniek, de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland, Enexis, O&O fonds Netwerkbedrijven en O&O fonds Waterbedrijven) en stichting Warmtenetwerk treffen elkaar al enige tijd naar aanleiding van de herziening van het kwalificatiedossier Infratechniek. Tijdens dit proces kwamen deze partijen tot de conclusie dat zij de ambities deelden ten aanzien van de gewenste kwaliteit van leermiddelen. Partner ROC’s, de mbo-instellingen die de opleiding Infratechniek uitvoeren, van de genoemde partijen delen deze ambitie. Afzonderlijk investeren in de aanpassingen van de bijbehorende leermiddelen is daarbij niet efficiënt. Daarom is in gezamenlijkheid besloten om te komen tot een landelijk uniforme aanpak en aanbod van leermiddelen, examenproducten en examenprocessen voor de opleidingen in de Infratechniek in Nederland.

Voor de volgende opleidingen op niveau 2, 3 en 4 van het mbo-onderwijs zijn vanaf augustus 2016 uniforme leermiddelen en examenproducten beschikbaar:

  • Monteur en 1e monteur gas, water, warmte (niveau 2 en 3)
  • Technicus Gas (niveau 4)
  • Monteur en 1e monteur laagspanning (niveau 2 en 3)
  • Monteur en 1e monteur middenspanning (niveau 2 en 3)
  • Technicus Electrotechniek (niveau 4)

Klant

BLEI

Start typing and press Enter to search