O&O fonds Nwb

Dock68 zal voor het O&O fonds van de netwerkbedrijven een procesbeschrijving maken voor het beheren van de opleidingstabellen welke onderdeel zijn van de BEI en VIAG.

De BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) en VIAG (Veiligheids Instructie AardGas). De BEI en VIAG zijn de normen welke voorschrijven hoe en onder welke voorwaarden aan de infrastructuren van de Netbeheerders gewerkt mag worden.

In de normen staan opleidingseisen vermeld die niet altijd aansluiten bij de opleidingen welke medewerkers ooit behaald hebben. Maar ook nieuwe opleidingen ontbreken. Hoe beheer je deze tabellen en hoe doe je dat op een efficiënte wijze?

Resultaat is een procesbeschrijving en een profiel voor medewerkers van Netwerkbedrijven die het beheer gaan voeren. In de tussentijd zullen ook openstaande vragen over opleidingseisen beantwoord worden.

Klant

O&O fonds van de Netwerkbedrijven

Bij het O&O fonds NWb financieren, initiëren en begeleiden wij allerlei activiteiten op het gebied van opleiding, ontwikkeling en instroombevordering in de sector. Een e-learning veiligheidsopleiding voor monteurs, beroepsopleidingen voor het mbo, of ontwikkeling van opleidingen op HBO-niveau zijn hier voorbeelden van. Voor meer informatie bekijk deze site.

Start typing and press Enter to search