zcoTbo4Z

Dock68 zal voor 2 doelgroepen een pilot voorbereiden om deze manier van leren uit te proberen en te evalueren voor verder gebruik. Dock68 zal dat doen voor 2 doelgroepen:

Medewerkers die niet eerder een BEI LS/VIAG certificaat behaald hebben, kunnen Drillster gebruiken voor het intrainen van kennis en bewustzijn. Drillster kan zowel als aanvulling op bestaande e-learning modules gebruikt worden of kan de bestaande modules vervangen.

Dock68 zal de vragen, antwoorden, toelichting en feedback van de adaptieve leeroefeningen (we noemen deze drills) zo inrichten, dat ook zonder lesmateriaal met alleen de drills de kennis opgebouwd kan worden die nodig is om optimaal voorbereid te zijn op het examen.

Drillster kent een uitgebreide toets functionaliteit, waarmee de cursisten oefenexamens kunnen maken die representatief zijn voor het BEI LS/VIAG examen. Er bestaat verschil tussen een drill en een toets. Een drill heeft als doel om te leren: vragen worden gesteld, feedback wordt getoond en afhankelijk van de leerhistorie van de cursist worden vragen slim herhaald. Bij een toets gaat het om het inzicht krijgen in de beheersing van de cursist op het moment van de toets. Elke vraag wordt slechts één maal gesteld en aan het einde van de toets kan de cursist een uitslag gepresenteerd krijgen.

Nadat het certificaat gehaald is, zal Drillster berekenen hoe en wanneer kennis wegzakt en kunnen deze cursisten Drillster direct gebruiken voor het onderhouden van hun kennis.

Voor medewerkers die al een BEI LS/VIAG certificaat hebben, kan Drillster gebruikt worden voor het onderhouden van kennis. Dit kan op een aantal manieren gebeuren:

Drillster berekent hoe en wanneer kennis wegzakt als deze niet onderhouden wordt. De cursist kan een notificatie krijgen als de kennis onder een door O&O Fonds ingesteld minimum komt. De cursist gaat terug naar de drill(s) en spijkert zijn kennis bij.

Als onderdelen van de lesstof veranderen, dan kunnen bestaande drills aangepast worden. Drillster herrekent per cursist de score (%). De cursist ontvangt een notificatie waarmee hij of zij naar de oefening teruggaat om de nieuwe kennis te ontwikkelen, maar ook om te verifiëren of de bestaande, onveranderde onderdelen van de lesstof nog steeds beheerst worden.

Ook voor cursisten die al een BEI LS/VIAG certificaat hebben, kunnen proefexamens worden ondersteund om hen optimaal voor te bereiden op de hercertificering.

Dock68 zal de app inrichten voor de 2 doelgroepen. Testen en uitzetten van de pilot binnen de verschillende netwerkbedrijven van het O&O fonds. Na de pilot zal evaluatie plaatsvinden en zal het vervolg bepaald worden.

Klant

O&O fonds van de Netwerkbedrijven

Drillster is een effectieve manier van leren voor zowel het opbouwen van kennis als het onderhouden van kennis.

Start typing and press Enter to search